interim management
hd | consult kan hjælpe din virksomhed, hvis der er brug for ekstra ledelsesressourcer i en kortere eller længere periode.

Brugen af en interim manager kan være forskellen mellem succes eller fiasko. En interim manager er en del af løsningen og ikke en del af problemet. Denne unikke model sikrer at virksomheden får en kompetent leder, der har de rigtige værktøjer til at løse den givne opgave.

En interim manager kan også være løsningen, hvis der ud fra personalepolitiske hensyn er brug for ”en mand udefra”. En interim manager er fri for den ”historik” som kan hæmme en optimal løsning på problemet.

Eksempler på hvor en interim manager kan være løsningen:

  • Ledelsens ønske om at bringe ekstra ledelsesressourcer ind for at løse en given opgave
  • Omstruktureringer i virksomheden
  • Brandslukning – pludselig opståede behov for ledel-
    sesressourcer som følge af sygdom, afskedigelse etc.
  • Projekter som kræver ekstra kapacitet på ledelsesplan
Fordelene ved at hyre en interim manager:
  • En interim manager kan typisk tiltræde med meget kort varsel (1-2 uger).
  • Virksomheden får adgang til fleksible og erfarne ledelsesressourcer
  • Omkostningerne flyttes fra faste til variable, idet virksomheden kun har en omkostning når der er brug for ressourcen.
hd | consult både kan og tør – hvis din virksomhed vil. Kontakt os og lad os sammen finde den løsning, der sikrer det optimale resultat for din virksomhed.
Kontakt hd | consult og lad os sammen finde ud af hvordan vi sikrer din virk-
somhed en optimal løsning.