økonomistyring
hd | consult kan hjælpe din virksomhed med at få den optimale økonomistyring med de ressourcer, som er til rådighed.

Det er ikke kun nødvendigt at optimere produktion og salg - optimering af økonomistyringen er lige så vigtig, da alle handlinger i en virksomhed har en økonomisk konsekvens.
Det er netop ved en hensigtsmæssig økonomistyring at virksomheden sikrer at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre den fortsatte drift og vækst.

hd | consult kan hjælpe inden for følgende områder:

  • Budgettering, budgetopfølgning og forecasting
  • Intern og ekstern rapportering
  • Controlling af aktiviteter, datterselskaber etc.
  • Effektivisering af økonomifunktionen
  • Lønsomhedsvurderinger af aktiviteter
  • Optimering og dokumentation af arbejdsgange og procedurer
  • Manualer og guidelines
  • Likviditetsstyring
  • Risikostyring
Hos hd | consult er vi naturligvis opmærksomme på at det i sidste ende handler om interaktionen mellem mennesker og systemer. Sammen med ledelsen kan vi afdække de tiltag og ressourcer som er nødvendige for at sikre den rigtige udvikling.

hd | consult både kan og tør – hvis din virksomhed vil. Kontakt os og lad os sammen finde den løsning, der sikrer det optimale resultat for din virksomhed.

Kontakt hd | consult og lad os sammen finde ud af hvordan vi sikrer din virk-
somhed en optimal løsning.